Krmný vápenec velmi jemně mletý - druh 7, třída IV pro krmné účely

Krmný vápenec patří mezi přírodní minerální vápenatá krmiva.Vyrábí se velmi jemným rozemletím vápencových hornin s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého CaCO3 . Podíl vápníku ve výrobku je nejméně 350 g/kg, podíl nerozpustného popele HC1 může být nejvýše 50 g/kg.

Maximální velikost zrna je 1 mm, při čemž nejméně 85% zrn musí propadnout sítem 0,5 mm. Krmný vápenec je hygroskopický, je nutno jej skladovat v suchu.

Používá se při výrobě krmných směsí a při přípravě krmných dávek pro skot v míchacích krmných vozech nebo přidáváním přímo do žlabu. Je využitelný prakticky pro všechny druhy zvířat.

Krmný vápenec je dodáván v cisternách nebo v 40 - 50 kg papírových pytlích.

Krmný vápenec drcený 1-2 mm a 2-4 mm

Drť patří mezi doplňková přírodní minerální krmiva. Vyrábí se mletím vápencových hornin. Velikost zrna je 1-2 mm a 2-4 mm.

Používá se jako doplňkové krmivo pro drůbež, zejména pro nosnice ve snášce pro stavbu kostry a tvorbu skořápek. Ve svalnatém žaludku vydrží do úplného rozpuštění až 3 týdny. Pomáhá také v drcení obsahu žaludku při natravování potravy a tím snadnějšího využívání živin v tenkém střevě. Pro nosnice se kombinuje krmný vápenec v práškové formě s drtí, při čemž se přihlíží ke stáří nosnic.

Drť se dodává v cisternách nebo dle požadavku odběratele se balí do 50 kg igelitových pytlů.

Dokumenty opravňující výrobu a prodej krmné suroviny (v sekci "ke stažení").

Hnojivý vápenec jemně mletý - druh 7, třída IV pro rostlinnou výrobu

Výrobek je využíván pro vápnění zemědělských půd. Jeho vysoká a rychlá účinnost je způsobena vysokým, minimálně 90% obsahem uhličitanu vápenatého CaCO3 a jemností mletí. Význam vápnění spočívá zejména:

  1. Ve snižování půdní kyselosti a tím zpřístupňování živin, především fosforu a draslíku.
  2. Ve zvyšování sorbční kapacity půdy.
  3. V podpoře fixace vzdušného dusíku hlízovými bakteriemi.
  4. V ničení cizopasných a choroboplodných hub.

Vápenec plní svoji funkci v půdě především jako dvojmocný kation, který snižuje půdní kyselost. Rychle se rozpouští a váže na sebe kyselé zbytky síranů, chloridů a dalších zbytků po hnojení nebo kyselých spadech, ze kterých vytváří sloučeniny ve vodě obtížně rozpustné a svoji reakcí neutrální. Při vysokých hodnotách faktoru pH se chová jako pufr, tedy jako látka stabilizující faktor pH. Dále se již nerozpouští a leží v půdě zdánlivě jako balastní látka, ale při snížení pH okamžitě reaguje a hodnotu pH stabilizuje, aniž se to projevuje na výkyvu ve výnosech.

Zvláštní použití jemně mletého vápence se v posledních letech rozšiřuje pro listovou výživu polních plodin přes zimní období, především pro ozimý ječmen a ozimé řepky. Toto použití chrání před poškozením plodin kyselými dešti. Podobným způsobem lze chránit užitné a okrasné rostliny na zahrádkách.

Je prokázáno, že na zemědělských půdách a zahrádkách v blízkosti velkých měst, v blízkosti dálnic a všech ostatních komunikacích a na půdách zúrodněných kaly z čistíren odpadních vod, tedy tam, kde je půda přesycena těžkými kovy jako je kadmium a olovo, brzdí dvojmocné kationy vápníku příjem těchto těžkých kovů.

Hnojivý vápenec mletý 0-1 mm, vlhčený

Používá se jako hnojivo na úpravu půdní reakce, k zlepšení fyzikálně-chemických vlastností půdy. Stabilizuje půdní strukturu, posiluje biologickou aktivitu půdy, umožňuje lepší hospodaření s půdní vláhou, podporuje lepší využití hnojiv a zlepšuje kvalitu sklizně.

Je možné použít jako hnojivo pro aplikaci do lesních porostů.

Nepoužívá se při pěstování kyselomilných rostlin, jako jsou například azalky nebo rododendrony. Podrobný popis viz Příbalový leták (v sekci "ke stažení").

 

Dokumenty opravňující výrobu a prodej hnojiva (v sekci "ke stažení").


Jsme výrobní firmou, která své produkty vyrábí a ne s nimi pouze obchoduje. Proto zde nenajdete standardní ceník.

Ke každé zakázce přistupujeme individuálně a ceny Vám připravíme na základě osobního jednání, v závislosti na objednávaném množství a konkrétních obchodních podmínkách.